Tag Archive for mentor

mentorskap

Professionell samtalsserie med en person med erfarenheter inom ett område, oftast yrkesrelaterat.

På gymnasiet kallades den lärare som hade ansvar för oss för mentor.

Med en psykolog är samtalen ofta mer enkelriktade och området antingen mer begränsat eller mer allmänt. Livet i stort, eller hantering av livskris.

Bollplank kan även det vara en professionell samtalsserie.

När är det vänskap? Vad är en relation?